TEKNOLOJİSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik


Tüm modern endüstrilerde olduğu gibi, tekstil üreticilerinin de doğaya karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Her geçen gün doğal kaynakların azalıp, atık üretiminin arttığının farkında olarak, varlığımızın ve gücümüzün temeli olan doğayı korumak ve bu yönde yatırımlar yapmak en önemli görevlerimizdendir.

Gelecek için gerekli önlemleri almak adına “sürdürülebilirlik” kavramı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Özellikle üretim proseslerimiz sonucu oluşan atıklarımızı ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmaya dikkat eden firmamız, çevre dostu lif ve materyaller kullanmaya da özen göstermektedir.

Bunun yanı sıra firmamız, kurumsal olarak insana ve topluma duyduğu saygı ve sorumluluk sonucu sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi prensip edinmiştir.
Akteks Textile
Akteks Textile
Enerji Politikası


Akteks Tekstil A.Ş olarak vizyonumuz doğrultusunda sınırlı enerji kaynaklarını sürdürülebilirlik felsefesi temelinde, karbon ayak izimizi azaltarak küresel ısınmayı önlemek, çevresel etkileri azaltmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için,

Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi,

Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi,

Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki tüm yasal şart ve gerekliliklere uyacağımızı,

Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizi bilinçlendireceğimizi,

Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi,

Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.
Yıllık
Çalışma
Deneyimi

Adres
Org. San. Böl. Ali Osman Sönmez
Bulvarı No:11 Nilüfer 16140 Bursa / Türkiye
TELEFON
+ 90 224 243 13 96
FAX
+ 90 224 243 12 99
Email
info@aktekstekstil.com.tr